Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

KỶ NIỆM NGÀY KHÔNG XA...


Kỷ niệm bạn phương xa...


Hình ảnh được chụp tại " Gáo Giồng, Cao Lãnh_Đồng Tháp.

Không có nhận xét nào: